Liana Lowenstein,
magistra socialnega dela in registrirana klinična socialna delavka, certificirana igralna terapevtka in supervizorka, certificirana TF-CBT terapevtka.

Ustvarjalne intervence za otroke ob razvezi

Creative Interventions for Children of Divorce

Predavateljica bo na tem srečanju predstavila najnovejše teorije in raziskave o otrocih ob ločitvi, predstavila pa bo tudi ustvarjalne tehnike vzpostavljanja odnosa, ocenjevanja in obravnave, s katerimi bodo terapevti dobili orodja za učinkovito posredovanje v zapletenih primerih razvez zakonskih in partnerskih odnosov. Predstavila bo kratek teoretični pregled, vključno s politikami najboljše prakse, ohranjanjem nevtralnosti, razumevanjem težav pri stikih med starši in otroki ter smernicami za delo z zelo konfliktnimi starši.

Več o predavanju ter predavateljici …

Dr. Giandomenico Bagatin,
dr. psihologije, geštalt psihoterapevt, supervizor in učitelj, certificiran geštalt igralni terapevt, supervizor in učitelj po modelu Oaklander in Carroll, ustanovitelj in koordinator programa geštalt igralne terapije v Italiji, EMDR praktik.

Gestalt igralna terapija: zdravljenje otrok s pomočjo igre, stika, odnosa in občutka sebe

Gestalt play therapy: healing kids through play, contact, relationship and sense of self

Dr. Bagatin bo na tem predavanju predstavil Oaklanderjev pristop h gestalt igralni terapiji. Predavanje bo nagovorilo glavne težave, zaradi katerih otroci prihajajo v terapijo. Terapevtski proces, predloge medijev in projektivnih aktivnosti ter pet korakov Oaklanderjevega projektivnega cikla.

Več o predavanju ter predavatelju …

Ferdinand Bijzet,
gestalt izkustveni družinski terapevt in psihoterapevt ter učitelj znotraj modalitete, direktor Kemplerjevega inštituta na Nizozemskem.

Najprej družina, nato otrok. Kako delati z otroki znotraj družinske dinamike 

First the family, then the child. How to work with children within the family dynamics

Predavatelj bo na tem predavanju govoril o tem, zakaj je pomembno, da otrokovo vedenje in simptome najprej preučimo v kontekstu družine. Saj kot pravi, je simptomatsko vedenje pogosto odziv na nefunkcionalne elemente v družini. Zato je pomembno, da terapevt najprej poišče funkcijo simptoma v posamezni družini, preden začne delati z otrokom. Šele po preučitvi družinskega delovanja in njegovega vpliva na simptom, je mogoče narediti korak k individualni diagnozi in zdravljenju.

Več o predavanju ter predavatelju …

As. dr. Tanja Šraj Lebar,
dr. psihologije, certificirana integrativna psihoterapevtka in psihoterapevtka za otroke in mladostnike, supervizorka v edukaciji, aktivna članica društva SINTA in EIATSCYP.

Standardi usposabljanja: varna pot za bodoče psihoterapevte ter ranljive otroke in mladostnike

Training standards: a safe path for future psychotherapists and vulnerable children and young people

As. Dr. Šraj Lebar bo na tem predavanju predstavila standarde za izobraževanje strokovnjakov, ki delajo ali sodelujejo z otroki in mladimi, ki so jih razvili v zadnjih dveh letih v sklopu EIATSCYP (Evropsko interdisciplinarno združenje za terapevtske storitve za otroke in mlade), skupaj s partnerji po vsej Evropi. Standardi so zasnovani tako, da zagotavljajo varnost in učinkovitost različnih pristopov, potrdili pa so jih člani različnih organizacij.

Več o predavanju ter predavateljici …

Dr. Barbara Horvat Rauter,
dr. psihologije, spec. klinične psihologije, certificirana transakcijska analitična psihoterapevtka, članica Društva SINTA.

 

Psihoterapija otrok in mladostnikov – podobnosti in razlike

Psychotherapy of children and adolescents – similarities and differences

Dr. Horvat Rauter bo na predavanju govorila o tem, kako se psihoterapevtska obravnava otrok in mladostnikov razlikuje od obravnave odraslih ter izpostavila dve ključni razliki le-teh. Na predavanju pa bo predstavila tudi razlike med različnimi razvojnimi obdobji in prilagoditve v terapevtskih pristopih.

Več o predavanju ter predavateljici …

Program

Program kongresa s podrobnimi opisi predavanj, delavnic …

Delavnice

Urnik delavnic s podrobnimi opisi delavnic ter njihovih izvajalcev.

Kotizacija

Več informacij o kotizacijah in načinu plačila.

Prijava

Spletni obrazec za prijavo na kongres.

Kontakt

Imate vprašanje ali bi si želeli več informacij? Pišite nam na kongres@skzp.org ali nas pokličite na tel. št. 041 572 443.

Z nami se lahko povežete tudi preko naših socialnih omrežij: