SPLOŠNO

Splošni pogoji poslovanja Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) se nanašajo na Konger SKZP. Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Splošni pogoji  obravnavajo delovanje in obiskovanje spletne strani Kongres SKZP (www.kongres-skzp.si), urejajo postopek prijave in odjave na Kongres SKZP, višino kotizacije in plačilo, odgovornost SKZP za vsebino kongresa, cene in reklamacije. Splošni pogoji urejajo tudi varovanje osebnih podatkov.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na Kongres SKZP, ne glede na obliko prijave (pisno, po elektronski pošti, preko spletne strani ali na drug način, ki izkazuje osebo in dogodek, na katero se je ta oseba prijavila). Vsaka oseba, ki se prijavi na Kongres SKZP, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje poslovanja.

Splošni pogoji so v veljavni različici objavljeni na spletni strani Kongres SKZP (www.kongres-skzp.si) in se lahko občasno spremijo. V času prijave na Kongres SKZP veljajo Splošni pogoji poslovanja, ki so v tem času objavljeni na spletni strani Kongresa SKZP.

SPLETNA STRAN

Delovanje in obiskovanje spletne strani

Spletno stran je pripravila SKZP, ki jo upravlja in vzdržuje. Z uporabo spletne strani Kongres SKZP (www.kongres-skzp.si), obiskovalec sprejema te splošne pogoje in potrjuje, da je z njimi seznanjen ter se z njimi strinja.

SKZP se bo z vzdrževanjem in oblikovanjem spletne strani trudila za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin, vendar ne zagotavlja in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost, kot tudi ne za morebitno škodo povzročeno z uporabo te spletne strani in njenih vsebin.

Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. SKZP si brez predhodnega opozorila pridružuje pravico v celoti ali delno spremeniti, dodati ali odstraniti vsebino spletne strani.

KONGRES SKZP

Prijava na Kongres SKZP

Splošni pogoji in določila so sestavni del prijavnice na Kongres SKZP, ne glede na obliko prijave. Prijava mora biti pisna, poslana preko spletnega obrazca, po navadni pošti ali po elektronski pošti na elektronski naslov info@skzp.org.

Prijava je uspešno zaključena, ko prijavitelj posreduje vsa potrebna potrdila (potrdilo o plačilu, potrdilo o članstvu v društvu v okviru SKZP, potrdilo o šolanju).

S prijavo na Kongres SKZP prijavitelj potrjuje, da je seznanjen ter soglaša s pogoji poslovanja in varovanja osebnih podatkov SKZP.

Odjava

Odjava je možna v pisni obliki po elektronski pošti na info@skzp.org. Zadnji rok za odjavo s 100% vračilom plačila je do tri (3) delovne dni pred začetkom Kongresa SKZP. Pri odjavah prejetih dva (2) ali en (1) delovni dan pred Kongresom SKZP se zaračunajo administrativni stroški v višini 15% kotizacije. Pri kasnejši odjavi ali v primeru, da odjava ni bila pisno posredovana, se kotizacija zaračuna v celoti.

Odjava ni možna, če je udeleženec ob prijavi izrecno zahteval plačilo po Kongresu SKZP. V takem primeru se udeležencu ob neudeležbi iz kakršnega koli razloga zaračuna celotna kotizacija.

Ne glede na zgornje določbe bo SKZP skušala reševati odpovedi prijav v korist prijavljenega udeleženca. Prijava je v tem primeru prenosljiva tudi na drugo osebo.

Višina kotizacije in plačilo

Višina kotizacije je objavljena v zloženki in na spletni strani Kongres SKZP. Na podlagi prijave SKZP izstavi račun po zaključku Kongesa SKZP in ga pošlje na naslov, ki je naveden na prijavnici.

Nižja kotizacija velja samo za plačila dospela v navedenem roku.

Kotizacija za člane društev v okviru SKZP velja samo ob predložitvi ustreznega potrdila.

Kotizacija za študente velja samo ob predložitvi potrdila o šolanju.

V primeru, da udeleženec (prijavitelj) ob prijavi pisno zahteva plačilo po Kongresu SKZP, se tej zahtevi ugodi, vendar v tem primeru odjava udeležbe ni možna v kakršnem koli primeru. Možna je le menjava udeleženca s strani prijavitelja.

Program

SKZP jamči za izvedbo objavljenega programa, vendar si pridržuje pravico do delnih vsebinskih sprememb.

Predavanja, ki bodo potekala v tujem jeziku brez prevajanja v slovenski jezik, bo SKZP posebej označil in napovedal vnaprej v objavah programa (program srečanja, na spletni strani, …).

Fotografiranje in video snemanje Kongresa SKZP

SKZP si pridružuje pravico do audio, video in foto dokumentiranja Kongresa SKZP.  Vsa dokumentirana gradiva s Kongresa SKZP so last SKZP in jih lahko časovno neomejeno uporablja v promocijske namene.

Prezentacije predavateljev

Prezentacije, ki jih uporabljajo izvajalci programa za predstavitev vsebin na Kongresu SKZP, so njihovo avtorsko delo. Na spletni strani jih po dogodku izjemoma objavimo po dogovoru in z dovoljenjem izvajalca (predavatelja).

Parkiranje

Za parkiranje na kraju dogodka poskrbijo udeleženci sami, zanj SKZP ne odgovarja. SKZP poskrbi za parkiranje le v izrecno navedenih primerih, kar jasno označi v javnih objavah programa.

Obveščanje

Udeleženec soglaša k obveščanju o Kongresu SKZP. Udeleženec lahko soglasje za obveščanje kadarkoli prekliče s pisnim obvestilom SKZP.

Sprememba termina in/ali lokacije Kongresa SKZP

SKZP si pridržuje pravico do terminske ali prostorske spremembe Kongresa SKZP zaradi objektivnih razlogov oz. višje sile.

Odpoved Kongresa SKZP

SKZP si pridržuje pravico do odpovedi Kongresa SKZP zaradi premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile. V tem primeru bo organizator obvestil vse prijavljene najmanj dva (2) delovna dneva pred napovedanim Kongresom SKZP razen v primeru nepredvidenih dogodkov ali višje sile. Obveščanje bo potekalo po elektronski pošti ali telefonu. V primeru odpovedi Kongresa SKZP bo SKZP vsa dospela plačila vrnil v celoti.

CENE

SKZP ni zavezanec za DDV. Davčna številka: 22870997. Vse cene za Kongres SKZP so navedene v evrih in so končne. Po 94. členu ZDDV-1 davek na dodano vrednost ni obračunan. Veljaven cenik je objavljen na spletni strani.

Cena velja na dan prijave oz. naročila in velja do preklica.

REKLAMACIJE

Morebitne reklamacije bo SKZP sprejemala izključno po elektronski pošti na info@skzp.org, najkasneje v roku osem (8) dni po zaključku Kongresa SKZP. Na reklamacijo bomo odgovorili v roku deset (10) delovnih dni.

E-OBVESTILA

Prijava na e-obvestila

S prijavo na e-obvestila, poslano prijavo na Kongres SKZP se omogoči SKZP, da zbira in obdeluje pri tem posredovane osebne podatke. Posredovane osebne podatke bo SKZP obdelovala v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Na e-obvestila se lahko prijavi preko spletne prijavnice, preko podpisanega pisnega soglasja za prijavo na e-obvestila ali preko pisne prošnje za prejemanje obvestil poslane po elektronski pošti na info@skzp.org.

Več o prijavi na obvestila in varstvu osebnih podatkov je zapisano v Obvestilu o zasebnosti.

Program

Program kongresa s podrobnimi opisi predavanj, delavnic …

Delavnice

Urnik delavnic s podrobnimi opisi delavnic ter njihovih izvajalcev.

Kotizacija

Več informacij o kotizacijah in načinu plačila.

Prijava

Spletni obrazec za prijavo na kongres.

Kontakt

Imate vprašanje ali bi si želeli več informacij? Pišite nam na info@skzp.org ali pokličite na tel. št. 041 572 443.