SOBOTA, 1. 6. 2024, 12.15-14.15

Liana Lowenstein

Ustvarjalne intervence za otroke ob razvezi

Creative Interventions for Children of Divorce

Predavanje bo potekalo preko spleta v angleškem jeziku. / The lecture will be held in English.

Številni otroci so napoteni na terapijo, da bi se lažje soočili z razvezo. Zaradi svojih čustev in zapletene družinske dinamike se lahko počutijo ranljive, preobremenjene in zmedene. Na terapiji so lahko tudi zaskrbljeni in neradi govorijo o ločitvi. Zagotavljanje varnega in nevtralnega terapevtskega okolja skupaj z zanimivimi terapevtskimi dejavnostmi otrokom pomaga, da odkrito izrazijo svoje pristne misli in občutke ter se naučijo načinov, kako se spopasti s stresnim vplivom ločitve.

Na tem srečanju bodo predstavljene najnovejše teorije in raziskave o otrocih ob ločitvi, predstavljene pa bodo tudi ustvarjalne tehnike vzpostavljanja odnosa, ocenjevanja in obravnave, s katerimi bodo terapevti dobili orodja za učinkovito posredovanje v zapletenih primerih razvez zakonskih in partnerskih odnosov. Predstavljen bo kratek teoretični pregled, vključno s politikami najboljše prakse, ohranjanjem nevtralnosti, razumevanjem težav pri stikih med starši in otroki ter smernicami za delo z zelo konfliktnimi starši.

Predavateljica bo udeležence seznanila z inovativnim modelom ocenjevanja in predstavila vzorčni načrt obravnave. Tehnike kreativne igralne terapije bodo obravnavale ključna področja obravnave, vključno z uvajanjem učinkovitih veščin obvladovanja, odkritim izražanjem čustev, razjasnitvijo napačnih predstav o razvezi, prehodom med dvema domoma, odstranjevanjem od starševskih konfliktov, odpravljanjem samoobtoževanja za razvezo, soočanjem z odtujenostjo staršev in sprejemanjem dokončnosti razveze.

Many children are referred to therapy to assist in their adjustment to divorce. They may feel vulnerable, overwhelmed and confused by their emotions and the complex family dynamics. They may also feel anxious in therapy and be reluctant to talk about the divorce. Providing a safe and neutral therapeutic environment coupled with engaging therapeutic activities helps children openly express their genuine thoughts and feelings and learn ways to cope with the stressful impact of the divorce.

This session will highlight the most current theory and research on children of divorce, and will present creative rapport-building, assessment and treatment techniques to equip therapists with the tools to effectively intervene with complex divorce cases. A brief theoretical overview will be presented including best-practice policies, maintaining neutrality, understanding parent-child contact problems, and guidelines for working with high-conflict parents.

The presenter will walk participants through an innovative assessment model and will provide a sample treatment plan. Creative play therapy techniques will address key treatment domains including: Implementing effective coping skills, Openly expressing feelings, Clarifying divorce-related misconceptions, Transitioning between two homes, Disengaging from parental conflict, Eliminating self-blame for the divorce, Dealing with parental estrangement and Accepting the finality of the divorce.

Liana Lowenstein, MSW (magistrica socialnega dela), je registrirana socialna delavka, certificirana igralna terapevtka in certificirana kognitivno-vedenjska terapevtka, osredotočena na travmo, ki od leta 1988 dela z otroki in njihovimi družinami v Torontu. Njenih 14 knjig uporabljajo strokovnjaki za duševno zdravje po vsem svetu. Je dinamična govornica, ki je vodila usposabljanja po vsej Severni Ameriki in v tujini, med drugim na Kitajskem, v Južni Afriki, Izraelu, Angliji, na Novi Zelandiji, v Avstraliji in Sloveniji. Je dobitnica nagrade Monice Herbert za izjemen prispevek k igralni terapiji v Kanadi.

Liana Lowenstein, MSW (Master of Social Work) is a registered social worker, certified play therapist-supervisor, and certified Trauma-focused cognitive behavioural therapist who has been working with children and their families in Toronto since 1988. Her 14 books are used by mental health professionals all over the world. She is a dynamic speaker who has provided trainings throughout North America and abroad, including China, South Africa, Israel, England, New Zealand, Australia, and Slovenia. She is winner of the Monica Herbert award for outstanding contribution to play therapy in Canada.

Program

Program kongresa s podrobnimi opisi predavanj, delavnic …

Delavnice

Urnik delavnic s podrobnimi opisi delavnic ter njihovih izvajalcev.

Kotizacija

Več informacij o kotizacijah in načinu plačila.

Prijava

Spletni obrazec za prijavo na kongres.

Kontakt

Imate vprašanje ali bi si želeli več informacij? Pišite nam na info@skzp.org pokličite na tel. št. 041 572 443.

Z nami se lahko povežete tudi preko naših socialnih omrežij: