1. Kongres SKZP

Partnerska in skupinska psihoterapija

od 2. do 4. junija 2023 na Rogli

Psihoterapija je ena od poti raziskovanja stika s sabo in z drugimi. Tovrstna znanja so uporabna tako na širokem področju različnih poklicev kot na osebnem nivoju življenja. Dotikali se bomo pomembnih tem drugačnosti, različnosti v partnerstvu in v skupnosti, ki še danes poglablja nestrpnost in strah. Razmišljali bomo o nasilju v družini in kako se različne stroke lotevajo reševanja tega problema, kako razvito imamo kulturo sodelovanja drugačnih ljudi in različnih strok ter kje smo pri kreiranju timske kulture. Pridimo skupaj z vseh vetrov, da bomo lahko obogateni za izkušnjo skupnosti odšli z zavedanjem, kako pomembno prispevamo za bolj varen jutri.

Ksenja Kos,
predsednica Programskega odbora 1. Kongresa SKZP