SOBOTA, 3. 6. 2023, 16.00-17.30

Štefanija Jaksetič Dujc

Ekologija odnosov; Ali se ekologija odnosov začne z čustveno diferenciacijo posameznika?

PREDSTAVITEV RAZISKAVE

Ključne besede: sposobnost vzdrževanja samostojnega razmišljanja, doseganje jasnega, skladnega občutka jaza, razločevanje čustev od intelekta, samozavedanje, samorazlikovanje, vrhunska individuacija in hkrati vrhunska povezanost

Če je ekologija pomembna za preživetje, tedaj moramo z njo začeti najprej pri človeku. Čustvena nediferenciranost je namreč težava, ki ne povzroča zmede samo v medosebnih odnosih, temveč je osnovni problem za posameznika samega. Razrešitvi tega problema se je posvetil dr. Murray Bowen (Kerr in Bowen, 1988) in koncept diferenciacije jaza (selfa) opredelil kot »sposobnost vzdrževanja samostojnega razmišljanja in doseganje jasnega, skladnega občutka jaza v okviru čustvenih odnosov s pomembnimi drugimi«. Dokazal je, da posameznik, ki je nediferenciran, ne zmore ločevati med čustvi in občutji ter razumom, deluje na način, da se samo »prilagaja«, je »reaktiven« ali pa se samo »odceplja« ter da je delo na diferenciaciji posameznika pomembno zanj, za družino in celotno skupnost. Dokazoval pa je, da problem posameznika sega v sam družinski sistem, tako da z vztrajnim delom »na sebi« lahko to danost preseže.

Tudi dr. Susan Johnson v svojih delih (2008, 2017) omenja težavo nediferenciranosti v kontekstu terapije za pare. Ta nakazuje pri posamezniku na »nezmožnost razločevanja in oblikovanja jasnih meja ter osredotočenosti na samostojno razmišljanje, ki ne zmore ločiti med občutki in mislimi ter se v odnosih le odziva na druge, namesto da bi sprejemala samostojne odločitve«.

Posameznika torej njegova nediferenciranost obremenjuje in preprosto žene ter vznemirja. Nad takimi odnosi posameznik nima vpliva ali pa zelo malo. Nezavedni vzgibi posameznika dolgoročno vodijo v popoln razkroj, in ne v graditev osebnosti. Zato tu nastopi potreba po vzpostavitvi koncepta razreševanja nediferenciranosti na ekologijo posameznika. Diferenciacija namreč, kot trdi Murray Bowen, deluje na samozavedanje in samorazlikovanje na način, da raziskuje korake za doseganje vrhunske individuacije in hkrati vrhunske povezanosti z preseganjem nediferenciranosti, ki povzroča kronično tesnobo.

Štefanija Jaksetič Dujc je socialna delavka z nazivom samostojna svetovalka, prof. pedgogike z nazivom svetnica, terapevtka ZDT z nazivom doktorandka zakonskih in družinskih študij pri Teološki fakulteti v Ljubljani.

Program

Program kongresa s podrobnimi opisi predavanj, delavnic …

Program

Program kongresa s podrobnimi opisi predavanj, delavnic …

Kotizacija

Več informacij o kotizacijah in načinu plačila.

Kotizacija

Več informacij o kotizacijah in načinu plačila.

Prijava

Spletni obrazec za prijavo na kongres.

Prijavnica

Več informacij o kotizacijah in načinu plačila.

Lokacija

Več o lokaciji kongresa ter o namestitvah.

Lokacija

Več o lokaciji kongresa ter o namestitvah.

Kontakt

Imate vprašanje ali bi si želeli več informacij? Pišite nam na info@skzp.org ali pokličite na tel. št. 041 572 443.