NEDELJA, 2. 6. 2024, 12.00-13.30

Dr. Urška Žugelj

Igriva navezanost: Negovanje odnosa z otrokom kot terapevtsko orodje

IZKUSTVENA DELAVNICA

Ključne besede: navezanost, igra, odnos med odraslim in otrokom, vedenjske težave, čustevne težave, učne težave

Na delavnici bomo raziskovali moč odnosov za pomoč otrokom in mladostnikom. V stroki obstaja močno soglasje, da so odnosi s pomembnimi odraslimi najpomembnejši dejavnik za dobrobit in razvoj otroka. Vse večje zahteve vsakdanjega življenja in premajhna zavest o potrebah otrok pa so pogosto v nasprotju z zaščito teh odnosov. Ko jim podporni odnosi niso na voljo, otroci doživijo separacijo, ki se na fiziološki ravni doživljaja kot stres. Na delavnici bomo odkrivali zakonitosti otrokove potrebe po navezanosti na različnih stopnjah razvoja skladno z Neufeldovim razvojnim pristopom, ki temelji na navezanosti. Pokazali bomo, kako lahko z upoštevanjem navezanosti pomagamo otrokom in mladostnikom ter jih podpiramo bodisi neposredno kot terapevti ali preko njihovih staršev ali drugih skrbnikov (npr. učiteljev). Izkustveno bomo raziskali šest stopenj razvoja navezanosti in tako identificirali možne vstopne točke v odnos in zadovoljevanje potreb otroka. S tega mesta bomo raziskali oblikovanje ritualov in praks navezanosti, ki jih je mogoče uporabiti za podporo, razvoj ali popravljanje odnosov na vsaki od stopenj. Poudarek bo na oblikovanju igrivih intervenc, ki jih lahko uporabimo v terapevtski sobi ali ponudimo staršem kot način povezovanja z otrokom.

Dr. Urška Žugelj je razvojna psihologinja in psihoterapevtka pod supervizijo. Zaključuje študij telesne psihoterapije v šoli TepSyntesis iz Beograda (Srbija). Poleg telesne psihoterapije se zadnjih nekaj let izobražuje tudi na Neufeld Institute iz Kanade, kjer trenutno začenja pripravništvo pod vodstvom dr. Gordona Neufelda in se usposablja na njihovem programu Parent Consultant. Posebej se zanima za področje navezanosti in negovanja odnosov kot ključnega dejavnika dobrobiti otrok in odraslih. Kot predavateljica sodeluje tudi v pedagoškem procesu Oddelka za psihologijo Univerze v Mariboru, kjer predava razvojno psihologijo in teorijo navezanosti.

Pri svojem delu s starši in učitelji združuje prvine telesne psihoterapije in prvine na navezanosti utemeljenega razvojnega pristopa dr. Gordona Neufelda. Bolj kot usmerjenost na usvajanje tehnik in spretnosti v svojem delu poskuša odraslim približati otroka in jim pomagati videti, kaj otrok potrebuje za optimalen razvoj svojega potenciala. Verjame, da smo odrasli odgovor na potrebe otrok.

Program

Program kongresa s podrobnimi opisi predavanj, delavnic …

Kotizacija

Več informacij o kotizacijah in načinu plačila.

Prijava

Spletni obrazec za prijavo na kongres.

Lokacija

Več o lokaciji kongresa ter o namestitvah.

Kontakt

Imate vprašanje ali bi si želeli več informacij? Pišite nam na info@skzp.org pokličite na tel. št. 041 572 443.

Z nami se lahko povežete tudi preko naših socialnih omrežij: