NEDELJA, 2. 6. 2024, 12.00-13.30

Uroš Metljak

Psihoterapevtova obravnava samomorilnosti pri mladostnikih – med protokolom in intuicijo

DISKUSIJSKA DELAVNICA

Ključne besede: samomorilnost, ocena samomorilne ogroženosti, avtoagresivno vedenje, transfer, kontratransfer, čustvena regulacija

V teoriji in praksi ocenjevanja samomorilne ogroženosti so znani ocenjevalni protokoli in pripomočki, npr. kontinuum od pasivne želje do suicidalnega zaključka, vendar psihoterapevti na tem področju nimamo enotne prakse. Na delavnici bomo zato najprej iskali odgovore na vprašanje, kaj bi lahko bili elementi začetnega in kaj kontinuiranega ocenjevanja samomorilnosti. Posvetili se bomo bolj latentnim in dalj časa trajajočim stanjem ter posrednemu zaznavanju ogroženosti preko sprememb v mladostnikovem funkcioniranju, še posebej skozi transfer in kontratransfer. Pri iskanju možnih oblik obravnav se bomo spraševali po (psihološki) funkciji, ki jo prinaša permanentna prisotnost ideje samomora kot olajšanja, celo možne posameznikove izbire, ter po iskanju ciljev psihoterapije, ki bi na daljši rok lahko privedli do umika oz. zmanjšanje te potrebe. Terapevtovo udeleženost [involvement] bomo opredelili kot temeljni dejavnik prepoznavanja akutne ogroženosti ter razmišljali o hipotezi, da lahko terapevtski odnos postane potencialna »ovira« oz. zaščita pred samomorilnim poskusom. Diskutirali bomo tudi o prednostih in slabostih ter načinih terapevtove dosegljivosti v visoko rizičnih situacijah. Ob koncu se bomo le dotaknili teme vpliva terapevtovega (ne)strinjanja s samopoškodbenim vedenjem in uporabo psihoaktivnih snovi na siceršnjo iskrenost ter se vprašali, ali lahko pravkar navedene »rešitve« »sprejmemo« kot začasen pripomoček zmanjševanja verjetnosti samomorilnega poskusa.

Uroš Metljak se je na poklicni poti dobrih 20 let večino časa ukvarjal z mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami, razen pet let kot terapevt pretežno odraslim odvisnikom od prepovedanih drog v psihiatrični bolnišnici. Življenjski svet mladostnikov je pet let spoznaval tudi kot vzgojitelj v vzgojnem zavodu. Zadnjih 12 let deluje kot psihoterapevt, h kateremu vse pogosteje prihajajo pretežno mladostniki z izrazitejšimi težavami na področju duševnega zdravja, mnogi od njih z dolgoletno preteklo ali akutno samomorilno ogroženostjo. Čeprav pozna znane pristope za obravnavo mladostnikov z izrazitejšimi težavami v čustveni regulaciji, npr. dialektično vedenjsko terapijo, ohranja pri naslavljanju težav pretežno odnosni pristop, temelječ na izhodiščih integrativne psihoterapije.

Program

Program kongresa s podrobnimi opisi predavanj, delavnic …

Kotizacija

Več informacij o kotizacijah in načinu plačila.

Prijava

Spletni obrazec za prijavo na kongres.

Lokacija

Več o lokaciji kongresa ter o namestitvah.

Kontakt

Imate vprašanje ali bi si želeli več informacij? Pišite nam na info@skzp.org pokličite na tel. št. 041 572 443.

Z nami se lahko povežete tudi preko naših socialnih omrežij: