NEDELJA, 2. 6. 2024, 12.00-13.30

Pika Polona Bižal

Igralne teme v igralni terapiji – ključ do otrokovega notranjega sveta

PREDSTAVITEV PRIMERA, DISKUSIJSKA DELAVNICA

Ključne besede: igralne teme, čustvene potrebe otroka, koncept na otroka naravnane nedirektivne igralne terapije (CCPT)

Child Center Play Therapy (CCPT) ali po slovensko na otroka naravnana igra nudi otroku varen ovir za izpostavljanje njegovih aktualnih težav ter z njimi povezanih potreb. Poleg posebne igralnice, strukturirano urejenega materiala (igra), je bistveni del pristopa na otroka naravnan terapevt, ki otroka empatično spremlja, reflektira otrokova notranja doživljanja in skozi odnos ponuja otroku varen prostor ter hkrati model odraslega, ob katerem lahko otrok skozi igro izpostavi in razreši lastne težave. Pomemben del otrokove igre so igralne teme. Skozi igralne teme terapevt prepoznava otrokove trenutne izzive, želje, interese, potrebe. Agresivne igralne teme ter potreba po moči, kontroli, teme, povezane z družinskimi odnosi, negovalne teme, teme, povezane z varnostjo, raziskovalne teme in teme preizkušanja lastnih veščin, teme povezovanja. Pomembnost posamezne teme je izražena skozi njeno intenziteto, kontinuiranost, otrokovo angažiranost. Teme otrokove igre se skozi proces igralne terapije spreminjajo, izzvenevajo, pojavljajo se nove. Igralnemu terapevtu ponujajo možnost sledenja procesu razreševanja otrokovih težav, dajejo mu potrebne informacije, kako otroka podpreti v njegovem življenjskem okolju, ponujajo mu priložnost za ustrezno naslavljanje otrokovih potreb ob predajanju informacij za otroka pomembnim odraslim.

Pika Polona Bižal je po izobrazbi profesorica defektologije, igralna terapevtka praktik ter učiteljica čuječnosti za otroke. Dvajset let je svoje delo opravljala v okviru zdravstvenih ustanov, trenutno je zaposlena na OŠ Valentina Vodnika v Ljubljani. Od leta 2014 ima tudi zasebno prakso, Poučno svetovalnico, znotraj katere izvaja igralno terapijo. Z otroki in mladostniki se v okviru svojega dela srečuje že vrsto let. Najpogosteje k njej v obravnavo pridejo otroci in mladostniki z različnimi primanjkljaji, razvojnimi motnjami, čustvenimi in vedenjskimi težavami. V zadnjem obdobju, po opravljenem izobraževanju igralne terapije ter pridobitvi naziva igralni terapevt praktik, se intenzivno srečuje zlasti z otroki in mladostniki s čustvenimi težavami, v različnih kriznih situacijah, z otroki po različnih travmatskih izkušnjah. V okviru igralne terapije aktivno sodeluje s številnimi strokovnimi sodelavci in ustanovami. Zaradi potrebe po strokovni rasti in kritični presoji lastnega dela se neprestano izobražuje in sodeluje v različnih supervizijskih in intervizijskih skupinah.

Program

Program kongresa s podrobnimi opisi predavanj, delavnic …

Kotizacija

Več informacij o kotizacijah in načinu plačila.

Prijava

Spletni obrazec za prijavo na kongres.

Lokacija

Več o lokaciji kongresa ter o namestitvah.

Kontakt

Imate vprašanje ali bi si želeli več informacij? Pišite nam na info@skzp.org pokličite na tel. št. 041 572 443.

Z nami se lahko povežete tudi preko naših socialnih omrežij: