NEDELJA, 2. 6. 2024, 12.00-13.30

Barbara Krnc in Blanka Palčič

Kaj je tisto, kar deluje v psihoterapiji z mladostniki ? Nagovarjanje terapevtovih prepričanj pri delu z mladostnikom

IZSKUSTVENA DELAVNICA

Ključne besede: prepričanja zunanjega nadzora, prepričanja notranjega nadzora, samopresoja, mladostnik, psihoterapevtski odnos

Vključenost v skupino predstavlja vsakemu posamezniku svojevrstno osebno izkušnjo in možnost kvalitetnega samopreseganja na področju psihosocialne in duševne kondicije. Na izkustveni delavnici bo najprej predstavljen primer dela v skupini mladih na prehodu v odraslost ob uporabi pristopa realitetne terapije (v nadaljevanju RT), nato pa bodo udeleženci preko lastne izkušnje v izbrani situaciji prepoznavali svoja prepričanja in si s tem omogočili bolje razumeti samega sebe, svoje vedenje, misli in občutke ter pričakovanja, ki jih naslavljajo nase kot terapevta v psihoterapevtskem odnosu z mladostnikom.

Sprehod po Karpmanovem trikotniku bo omogočil raziskovanje različnih prepričanj in prepoznavanje prevladujočih vlog v odnosu ob mladostniku s ciljem boljšega razumevanja vzvodov prevzemanja skrbi zase ob drugih. Koncept Karpmanovega trikotnika je razvil psiholog in dramski terapevt Stephen Karpman. Gre za model, ki prikazuje dinamiko medsebojnih odnosov in vlog, ki se pogosto pojavljajo v konfliktnih situacijah. Trikotnik gradijo tri glavne vloge: žrtev, reševalec in preganjalec. Te vloge povezujemo s temeljnimi prepričanji o funkcioniranju človeškega vedenja in na njih temelječimi tipičnimi vzorci vedenja, ki se lahko pojavijo med ljudmi v različnih nezadovoljujočih situacijah.

Cilj izkustvene delavnice je prepoznati namenskost svojega delovanja in skozi katera prepričanja delujemo, saj so prav ta najpomembnejši del našega odnosa z drugimi. Tudi našega v vlogi terapevta ob mladostniku. Skladno s spreminjanjem svojih prepričanj spreminjamo svoje celostno vedenje in pričakovanja, ki jih naslavljamo nase v vlogi terapevta ob klientu. Ker gre za izkustveno delavnico v skupini psihoterapevtov, bomo razmišljali o nelagodnih situacijah v skrbi zase ob klientu ter ugotavljali, kaj je tisto, kar v psihoterapiji deluje pri delu z mladostniki in kaj kdo prepoznava kot uspeh v psihoterapiji s to ciljno skupino. Skupaj bomo podelili svoja razmišljanja, vprašanja, odgovore. Delavnico bomo zaključili z diskusijo in refleksijo lastne izkušnje.

Barbara Krnc je psihoterapevtka realitetne terapije, kovčinja, supervizorka Inštituta Williama Glasserja (ZDA). Z realitetno terapijo se ukvarja od leta 1998. Je članica učiteljskega zbora Evropskega inštituta za realitetno terapijo, katerega soustanoviteljica je. Izobražuje v docertifikatnem programu iz teorije izbire, realitetne terapije in negospodovalnega vodenja v Sloveniji. V okviru psihoterapevtskega izobraževanja deluje kot učiteljica trenerka, supervizorka klinične prakse in terapevtka za osebno izkušnjo.

Profesionalno se je kalila pri delu v šolstvu, deset let je delala na penološkem področju s storilci kaznivih dejanj v Zavodu za prestajanje kazni zapora, v vlogi supervizorke pri izvajanju edukacije iz realitetne terapije, izvajanju prakse psihoterapije, izvajanju različnih skupin, osnovanih na teoriji izbire, na stalnih strokovnih izpopolnjevanjih. Zadnjih 14 let ima zasebno psihoterapevtsko prakso, ki jo izvaja v Svetovalnici Evropskega inštituta za realitetno terapijo v Kopru. Največ izkušenj ima z vedenjskimi in vzgojnimi težavami, problematiko pregorelosti, odvisnosti, učnimi težavami, partnerskimi, psihosomatskimi težavami in drugimi težavami v duševnem zdravju.

Blanka Palčič v vlogi specializantke v edukaciji za psihoterapevtko realitetne terapije psihoterapevtsko prakso pridobiva ob populaciji mladih na prehodu v odraslost. Zaposlena v univerzitetnem kariernem centru tudi izvaja številna svetovanja in delavnice tako za dijake kot študente. V obdobju od marca do oktobra 2022 je aktivno sodelovala pri izvajanju edukativno izkustvene skupine za mladostnike, poimenovane »Fitnes za življenje«, in se ob tem z namenom ozaveščanja svoje pozicije ob udeležencih samopresojala ob prevzemanju iniciativ nagovarjanja in raziskovanja mladostniškega sveta z uporabo kreativnih tehnik.

Program

Program kongresa s podrobnimi opisi predavanj, delavnic …

Kotizacija

Več informacij o kotizacijah in načinu plačila.

Prijava

Spletni obrazec za prijavo na kongres.

Lokacija

Več o lokaciji kongresa ter o namestitvah.

Kontakt

Imate vprašanje ali bi si želeli več informacij? Pišite nam na info@skzp.org pokličite na tel. št. 041 572 443.

Z nami se lahko povežete tudi preko naših socialnih omrežij: