NEDELJA, 2. 6. 2024, 12.00-13.30

Andreja Vukmir Brenčič

Ko otroci v terapiji ne zmorejo sodelovati – otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami

PREDSTAVITEV PRIMERA, PREDAVANJE

Ključne besede: otroci in mladostniki, čustvene in vedenjske motnje, razvojna travma, terapija z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami

Otroci, nameščeni v Strokovni center Planina, se soočajo s številnimi vedenjskimi in čustvenimi motnjami. Prihajajo iz družin s kompleksnimi težavami, iz depriviligiranih okolij in iz ločitvenih postopkov, v katerih je prisoten visok konflikt ali nasilje.

Njihovi starši izvirajo iz travmatičnih okolij in se soočajo s številnimi težavami.

Pred namestitvijo v centru so bili obravnavani v različnih sistemih, a vsa dosedanja pomoč ni bila učinkovita. Namestitev v Strokovni center je zadnja možnost, ki so jo imeli, in večina je ni sprejela prostovoljno.

Njihovo razumevanje težav se bistveno razlikuje od tega, kako težave vidijo strokovnjaki, ki so jih doslej že obravnavali (npr. socialni delavci, pedopsihiatri). Otroci in mladostniki psihosocialnim programom v večini niso naklonjeni in jih odkrito zavračajo.

Predstavili bomo, kako organizirati psihoterapevtsko pomoč za otroke in mladostnike, ki v terapiji ne želijo sodelovati, kakšna je vsebina, katere terapevtske metode lahko uporabimo, predvsem pa, kako z njimi vzpostaviti odnos, saj so prav v tem, v samem jedru, tudi najbolj oškodovani.

Terapevti se pri delu z njimi srečujejo v globokimi občutki nemoči, brezupa, zato veliko terapevtov nad to populacijo enostavno obupa. Za terapevta je pomembno, da ve, da ti otroci in mladostniki potrebujejo, da jih nekdo vzljubi, da nad njimi ne obupa, da zdrži in da ima glede terapevtskih ciljev realne predstave.

Andreja Vukmir Brenčič je licencirana terapevtka in supervizorka zakonske in družinske terapije. Kot svetovalna delavka in družinska terapevtka je zaposlena v Strokovnem centru Planina, kjer izvaja družinske terapije s starši, družinami ter otroki in mladostniki, ki so nastanjeni v zavodu.

Je ustanoviteljica ter strokovni vodja zasebnega družinskega centra Pogled. Izdala ter uredila je knjige Celostni razvoj otroških možganov, Vzgoja brez drame, Vihar v glavi ter Možganologija starševstva. Je tudi avtorica številnih knjig za otroke.

Program

Program kongresa s podrobnimi opisi predavanj, delavnic …

Kotizacija

Več informacij o kotizacijah in načinu plačila.

Prijava

Spletni obrazec za prijavo na kongres.

Lokacija

Več o lokaciji kongresa ter o namestitvah.

Kontakt

Imate vprašanje ali bi si želeli več informacij? Pišite nam na info@skzp.org pokličite na tel. št. 041 572 443.

Z nami se lahko povežete tudi preko naših socialnih omrežij: