PETEK, 31. 5. 2024, 14.30-16.00

Ana Mirković

Obravnava otrok in mladostnikov z anoreksijo nervozo

PREDSTAVITEV PRIMERA, DISKUSIJSKA DELAVNICA

Ključne besede: anoreksija nervoza, pedopsihiatrija, družinska psihoterapija

Anoreksija nervoza je čustvena motnja, ki se kaže v spremenjenem odnosu do hrane, in je tretja najpogostejša kronična bolezen deklet v najstništvu. Namen delavnice je seznanitev z delom pedopsihiatra tako v ambulantnem kot hospitalnem okolju pri obravnavi pacientov z anoreksijo nervozo s poudarkom na multidisciplinarni timski obravnavi (sodelovanje med različnimi strokovnjaki – pedopsihiater, klinični psiholog, socialni delavec, specialni pedagog, delovni terapevt, medicinska sestra, dietetik – ter dodatno povezovanje z zunanjimi institucijami, kot so šola, center za socialno delo ipd.), ki temelji na vključevanju družine, predstavitev anoreksije nervoze pri otrocih in mladostnikih (razlike v patologiji in razlike pri obravnavi v primerjavi s patologijo in obravnavo pri odraslih pacientih), predstavitev formulacije primera (opredelitev predispozicijskih, sprožilnih, vzdrževalnih in varovalnih dejavnikov ter bioloških, psiholoških in socialnih dejavnikov) ter predstavitev uporabe družinske sistemske psihoterapije kot pomembnega dela zdravljenja. Po teoretičnem uvodu bo predstavljen prikaz primera s sprotno diskusijo o samem primeru.

Ana Mirković je specialistka pedopsihiatrije z 8-letnimi izkušnjami. Dela na oddelku Službe za otroško psihiatrijo, kjer se srečuje z različnimi duševnimi težavami otrok, kot so motnje hranjenja, anksiozne motnje, depresija, motnja pozornosti in hiperaktivnost, spektroavtistična motnja, obsesivno kompulzivna motnja ipd. Njeno delo obsega hospitalno, ambulantno, urgentno in konziliarno obravnavo otrok in mladostnikov z največjim poudarkom na motnjah hranjenja. Poleg dela na oddelku je certificirana voditeljica programa starševstva Neverjetna leta in redno vodi skupine za starše ter je intervizorka za nove voditelje. Je študentka zaključnega letnika podiplomskega študija iz družinske dinamike in sistemske družinske terapije ter opravlja terapije z družinami pod supervizijo.

Program

Program kongresa s podrobnimi opisi predavanj, delavnic …

Kotizacija

Več informacij o kotizacijah in načinu plačila.

Prijava

Spletni obrazec za prijavo na kongres.

Lokacija

Več o lokaciji kongresa ter o namestitvah.

Kontakt

Imate vprašanje ali bi si želeli več informacij? Pišite nam na info@skzp.org pokličite na tel. št. 041 572 443.

Z nami se lahko povežete tudi preko naših socialnih omrežij: