PETEK, 31. 5. 2024, 14.30-16.00

Alenka Lin Vrbančič Simonič

Plesno-gibalna psihoterapija z otroki in mladostniki: teoretični in praktični vidiki pristopa

IZKUSTVENA DELAVNICA

Ključne besede: plesno-gibalna psihoterapija, razvojni prostor, opazovanje in analiza gibanja, mentalizacija, delo z družino/sistemom

V procesu plesno-gibalne psihoterapije se plesno-gibalna aktivnost poraja in udejanja v tesni povezavi z nevrofiziološkimi temelji gibanja in igre ter odnosnih dinamik. Opazovanje gibanja vključuje tako funkcionalne kot tudi izrazne vidike gibanja in je tesno povezano s poznavanjem razvojnih zakonitosti ter s konceptom razvojnega in tranzicijskega prostora. V povezavi s tem nas zanima, kako se otrok oziroma mladostnik spoprijema z okoljem. Kako njegova specifična, enkratna, neponovljiva enotnost motoričnega, senzornega, afektivno-emocionalnega, komunikacijskega in kognitivnega razvoja vpliva na zaznavanje, dojemanje in doživljanje sveta ter tudi na odzivanje in interakcije z okoljem?

Da bi v procesu plesno-gibalne psihoterapije to celostno zaznali, prepoznali, razumeli in se ustrezno spodbudno ter tudi potencialno reparativno odzivali, so ob poznavanju razvojnih zakonitosti in značilnosti ter veščinah opazovanja in analize gibanja potrebne tudi veščine samoopazovanja. Navedeno vključuje raziskovanje komunikacije in medosebnih odnosov s pomočjo gibanja ter s tem tudi spoznavanje in razvoj kinestetičnega zaznavanja, kinestetične empatije in uglaševanja.

Kratki predstavitvi temeljnih teoretičnih konceptov plesno-gibalne psihoterapije, ključnih za delo z otroki in mladostniki, bo sledilo izkustveno spoznavanje in raziskovanje razvojnih in izraznih potencialov gibanja, kar vključuje raziskovanje mehanizmov emocionalne regulacije in koregulacije. Posebna pozornost bo posvečena opazovanju in refleksiji gibanja in interakcij v povezavi z mentalizacijo in spoprijemanjem z okoljem. Izkustveno delo bo strukturirano s pomočjo temeljnih elementov orodja D.A.N.C.E. (Diadic Attachment-based, Nonverbal, Communicative Expressions), ki ga je v okviru celostnega pristopa Ways of Seeing za delo z otroki in njihovimi družinami razvila priznana plesno-gibalna psihoterapevtka dr. Suzi Tortora. Tovrstna celostna analiza in refleksija gibanja nam omogoča tudi ustrezno delo s starši oziroma okoljem/sistemom (družina, lahko tudi druga pomembna okolja – vrtec, šola ipd.).

Alenka Lin Vrbančič Simonič je plesno-gibalna psihoterapevtka (R-PGP), predsednica Združenja plesno gibalnih terapevtov Slovenije (ZPGPS), članica Evropske zveze za plesno gibalno terapijo (EADMT) in logoterapevtka ter specialistka The Ways of Seeing Method® dr. Suzi Tortora, v elementih plesno-gibalne psihoterapije utemeljenega pristopa za umetnostnoterapevtsko delo z otroki in družinami. Po osnovni izobrazbi je univerzitetna diplomirana pedagoginja in filozofinja z zaključenim programom strokovnega izpopolnjevanja za delo z otroki s čustveno-vedenjskimi težavami ter motnjami vedenja in osebnosti. Je tudi specialistka za pomoč z umetnostjo (smer gibalno-plesna terapija). Ima 27 let delovnih izkušenj s preventivnim, svetovalnim in terapevtskim delom z različnimi ciljnimi skupinami na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, duševnega zdravja in psihosocialne rehabilitacije. Aktivna je tudi na področju celostne zgodnje obravnave otrok in njihovih družin. Kot ustanoviteljica in strokovna vodja Inštituta IZIS pod krovnim konceptom »Štirje časi« ustvarja, razvija in izvaja preventivne, podporne in terapevtske programe za posameznike, pare, skupine in skupnosti. Plesno-gibalno psihoterapijo izvaja z otroki in mladostniki ter njihovimi družinami pa tudi z odraslimi posamezniki in skupinami.

Program

Program kongresa s podrobnimi opisi predavanj, delavnic …

Kotizacija

Več informacij o kotizacijah in načinu plačila.

Prijava

Spletni obrazec za prijavo na kongres.

Lokacija

Več o lokaciji kongresa ter o namestitvah.

Kontakt

Imate vprašanje ali bi si želeli več informacij? Pišite nam na info@skzp.org pokličite na tel. št. 041 572 443.

Z nami se lahko povežete tudi preko naših socialnih omrežij: