PETEK, 31. 5. 2024, 16.30-18.00

Aleksandra Klopčič

Začnimo pri začetku: delo s starši najmlajših otrok

IZKUSTVENA DELAVNICA, DISKUSIJSKA DELAVNICA

Ključne besede: dojenčki, delo s starši, zgodnje starševstvo, skupinska psihoterapija

Bessel van der Kolk je znan po izjavi, da je delo s starši ena najpomembnejših psihosocialnih intervenc, kar jih pozna človeštvo. Kot enoglasno ugotavljajo številne raziskave s področja pediatrije, ima senzitivno, na otrokove potrebe uglašeno starševstvo številne blagodejne učinke na otrokov ne le psihološki, temveč tudi fizični razvoj. Ker so otrokovi možgani v obdobju zgodnjega otroštva podvrženi največjim in najhitrejšim spremembam ter so ravno v tem obdobju izredno plastični, je kvaliteta tega razvojnega obdobja ključnega pomena za vse življenje posameznika. Pri vprašanju psihoterapevtskega dela z otroki in mladostniki tako nikakor ne smemo pozabiti na to obdobje izrednih potencialov.

Psihoterapevtsko delo s starši ima svojevrstne posebnosti. Vidimo, da lahko izziv pri terapevtskem delu predstavljajo specifične težave v smislu poporodne depresije, poporodnih psihoz in določenih oblik anksioznosti. Hkrati pa je obdobje zgodnjega starševstva pogosto čas pospešenega osebnega zorenja in nosi ogromen potencial na področju dela z (ne)zavednimi vsebinami iz lastnega otroštva.

V teoretičnem uvodu delavnice bomo predstavili konkretne primere psihoterapevtskega dela s starši najmlajših otrok. Udeleženci bodo ob tem povabljeni k razmisleku o specifikah dela s starši najmlajših otrok in o tem, na kakšne načine jih lahko naslovimo v psihoterapevtskem procesu. V praktičnem delu bomo z udeleženci na osnovi prvoosebne izkušnje raziskovali formo in vsebino psihoterapevtskega dela s starši najmlajših otrok. Ob tem bodo imeli priložnost predstaviti vsebine iz lastne prakse ali pa iz svojega življenja, ki so vezane na delo z najzgodnejšim otroštvom.

Aleksandra Klopčič ima zaključeno izpopolnjevanje iz družinske terapije in je zaposlena v Javnem zavodu Mala ulica, družinskem centru za otroke in starše v Ljubljani. Je snovalka in izvajalka številnih programov za starše v ob-, med- in poporodnem obdobju, kot so Moj porod (terapevtsko delo s porodno travmo), Klepetek (terapevtska skupina za starše na porodniškem dopustu), Vloga staršev pri razvoju otrokovih možganov (edukativna skupina za starše). Prav tako je izvajalka programov Neverjetna leta in Moj neverjetni dojenček. Leta 2018 je napisala knjigo Dojenje po prvem letu, v kateri je raziskovala psihološke vidike prolongiranega dojenja. Ravnokar pa je izšla njena znanstvena monografija Na ulice: odraščanje v sodobnem času, v kateri je v soavtorstvu z dr. Mirjano Ule pripravila prispevka z naslovoma Sodobno materinstvo in spremenjene potrebe mater na starše v ob-, med- in poporodnem obdobju ter Potenciali in izzivi novega, angažiranega očetovstva.

Program

Program kongresa s podrobnimi opisi predavanj, delavnic …

Kotizacija

Več informacij o kotizacijah in načinu plačila.

Prijava

Spletni obrazec za prijavo na kongres.

Lokacija

Več o lokaciji kongresa ter o namestitvah.

Kontakt

Imate vprašanje ali bi si želeli več informacij? Pišite nam na info@skzp.org pokličite na tel. št. 041 572 443.

Z nami se lahko povežete tudi preko naših socialnih omrežij: