NEDELJA, 4. 6. 2023, 9.30-11.30

Gulya Diyarova

Celjenje in povezanost – kje se začneta? Integracija dela z deli (IFS) in v čustva usmerjene terapije za pare

Healing and Connection. Where does it begin? Integration of ‘parts work’ (IFS) into Emotionally Focused Therapy (EFT) for couples.

(Predavanje bo potekalo preko spleta v angleškem jeziku.)

Self je kot dirigent orkestra, ki pomaga delom delovati harmonično kot simfonija, in ne kot kakofonija.

Dr. Bessel van der Kolk

Tako v čustva usmerjena terapija (Emotionally Focused Therapy – EFT), ki jo je ustanovila S. Johnson v osemdesetih letih, kot tudi terapija notranjih družinskih sistemov (Internal Family Systems – IFS), ki jo je ustanovil dr. R. Schwartz v zgodnjih devetdesetih, sta močna, na dokazih temelječa izkustvena terapevtska modela, ki se osredotočata na intrapsihične in medosebne procese pri posameznikih in parih.

Pristop EFT je utemeljen na razumevanju znanosti o človeški povezanosti, da smo ljudje odnosna bitja, ki za svoje preživetje in srečo potrebujemo povezan odnos z bližnjimi, ki so za nas varna baza, varen pristan. Pristop EFT je utemeljen na integraciji teorije navezanosti, znanosti o čustvih ter humanistične in sistemske teorije. Raziskave kažejo, da je pristop EFT visoko učinkovit, kar se tiče vzpostavljanja varne povezanosti tako v psihoterapiji s posamezniki kot tudi s pari in družinami.

Pristop IFS pa je utemeljen na razumevanju, da so v vsakem od nas osrednji jaz z nepoškodovanim bistvom (angl. self – lahko ga poimenujemo jedro jaza, resnični jaz, moj jaz, duhovni jaz, duša) in številni deli zaščitniki (v IFS so poimenovani vodje in gasilci). Slednji ščitijo pred nekaterimi težkimi življenjskimi izkušnjami, kot so travma, zanemarjanje in zloraba. Po dr. R. Schwartzu gre pri  pristopu IFS »za osebno ponotranjenje teorije navezanosti«, kjer jedro klientovega nepoškodovanega jaza postane »dobra figura navezanosti« za klientove druge dele.

G. Dyarova bo predstavila svoj pogled, da modaliteti EFT in IFS predstavljata dva pogleda na najbolj intrigantno dilemo v psihoterapiji – od kod prihaja sprememba in s čim se začne, kaj je tisto primarno. Ali je notranja iznajdljivost, sposobnost samoregulacije tista, ki omogoči osebi, da vzpostavi dober zadovoljujoč odnos z drugim – ali pa je za to najprej potreben razvoj varne navezanosti in koregulacije v odnosu, ki pomaga k predelavi lastnih obramb in lastne reaktivnosti?

Kot ugotavlja G. Dyarova, sta ta dva modela lahko komplementarna, kar se tiče dela tako s posamezniki kot tudi s pari – oba skupaj po njenem mnenju predstavljata kreativen način integracije v klinični praksi partnerskega terapevta.

Na tem kratkem seminarju bo G. Dyarova predstavila strnjen uvodni vpogled v ključne elemente EFT ter IFS in IFIO (Intimacy from the Inside Out – Intimnost od znotraj navzven, gre za pristop ISF, prilagojen za delo s pari). Prikazanih bo tudi nekaj posnetkov dela s pari na način te integracije.

Cilji plenarnega predavanja:

  1. Prikaz protokola IFS/IFIO in okvirja za terapevtsko delo s pari.
  2. Kdo je v konfliktu in kdo se prepira?
  3. »Od samozaščite do varne povezanosti« (L. Philips) in IFIO.
  4. EFT in IFIO: skupne točke in razlike.
  5. Od kod prihaja povezanost? Navezanost in samovodenje (angl. self-leadership).

Gulya Diyarova, Msc. Tavistock, UKCP, Acc. COSRT, MBACP, ICEEFT certificirana EFT terapevtka in supervizorka, direktorica mednarodne šole za v čustva usmerjeno terapijo (angl. EFT International School), direktorica v čustva usmerjene klinike v Londonu (angl. EFT Clinic, London UK)

Gulya Diyarova je certificirana relacijska in psihoseksualna psihoterapevtka ter certificirana v čustva usmerjena terapevtka in supervizorka. Po izobrazbi je pediatrinja in klinična nevrologinja, do selitve v Veliko Britanijo je v Moskvi delovala v svojem primarnem zdravniškem poklicu. Po preselitvi v London, leta 1993, se je prekvalificirala v psihoterapevtko, pri čemer se je izobraževala iz številnih glavnih psihoterapevtskih smeri (sistemske, psihodinamske, kognitivno-vedenjske, psihoseksualne, razvojne idr.).

V svojem delu s pari se specializira za delo s pari, ki doživljajo kompleksne čustvene, odnosne in seksualne izzive.

V svoje delo v čustva usmerjene partnerske terapevtke integrira znanja iz številnih sodobnih pristopov, mdr. tudi znanje iz pristopa »terapije notranjih družinskih sistemov« (angl. Internal Family Systems Therpy – IFS) in pristopa »od notranje do zunanje intimnosti« (Intimacy from the inside out – IFIO), ki predstavlja prilagoditev pristopa IFS za delo s pari, ki imajo izkušnjo travme.

Gulya je ključna oseba, ki je pred dobrim desetletjem prva pripeljala EFT v Veliko Britanijo. Od leta 2009 organizira usposabljanja EFT v Londonu. Je tudi ustanovna članica britanske skupnosti terapevtov EFT (BEFT). Supervizira terapevte EFT (v treningu), vodi delavnice in izobraževanja za (bodoče) terapevte EFT. Je ustanovna direktorica mednarodne šole EFT in klinike EFT v Londonu. V okviru svoje mednarodne spletne šole EFT vsako leto organizira večdnevna izobraževanja o pristopu EFT s številnimi svetovno priznanimi trenerji EFT.

Program

Program kongresa s podrobnimi opisi predavanj, delavnic …

Delavnice

Urnik delavnic s podrobnimi opisi delavnic ter njihovih izvajalcev.

Kotizacija

Več informacij o kotizacijah in načinu plačila.

Prijava

Spletni obrazec za prijavo na kongres.

Kontakt

Imate vprašanje ali bi si želeli več informacij? Pišite nam na info@skzp.org ali pokličite na tel. št. 041 572 443.