Spoštovani,

prisrčno vabljeni na 1.  Kongres SKZP, ki je zrasel iz tradicionalnih Študijskih dnevov za psihoterapijo. Za ta korak smo se odločili po 25 letih obstoja SKZP in po 19 študijskih dnevih, ki so potekali praktično vsako leto od leta 2001.

Spremembe so del razvoja posameznika in skupnosti/organizacije. Zgodijo se, ko smo zanje dozoreli in pripravljeni. Da prehajamo iz študijskih dnevov v kongres, ki je organizacijsko in vsebinsko zahtevnejša oblika znanstveno-strokovnega srečanja, je med drugim povezano tudi z našimi prizadevanji za zakonsko ureditev psihoterapije kot samostojnega poklica in kot avtonomne znanstvene vede. S kogresom želimo še bolj jasno poudariti, da je v Sloveniji dozorel čas za zakon, ki bo podprl razvoj psihoterapije kot poklica in znanosti.

Prizadevanja za normativno ureditev tega področja potekajo že dolgo, a doslej niso bila uspešna. Politična klima, ki bi morala to spremembo podpreti, ni bila ugodna za odpiranje vrat novemu pristopu pomoči na področju duševnega zdravja. Pogosto je potreben čas ene cele generacije, da se omejujoče mišljenje spremeni ali pa se eksistencialna kriza intenzivira. V tem obdobju imamo oboje: mnogi psihiatri in psihologi že uspešno sodelujejo s psihoterapevti, saj v svoji klinični praksi vidijo pozitivne rezultate takega sodelovanja; hkrati pa je globalna kriza na vseh področjih našega življenja tako zelo povečala duševno stisko ljudi, da je nujno vključiti večje število strokovnjakov.

Pobude za zakonsko reguliranje psihoterapevtske dejavnosti pa prihajajo tudi od zunaj. Ekspert Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je ob svojem obisku Slovenije že leta 2015 opozoril na neurejenost in pomanjkanje strokovnjakov na področju duševnega zdravja. Zagotoviti je treba večje število psihoterapevtov, psihiatrov in psihologov, jim omogočiti delovanje na primarni zdravstveni ravni in se še posebej posvetiti duševnemu zdravju otrok in mladostnikov. Vemo tudi, da v evropskih državah, ki imajo področje psihoterapevtske dejavnosti dobro urejeno in kjer so psihoterapevti vključeni v celostne obravnave ljudi z duševnimi težavami, poročajo o dobrih rezultatih in mnogo krajših čakalnih dobah kot pri nas.

K urejenosti področja bi prispevala dobro delujoča Zbornica psihoterapevtov, ki bi združevala vse usposobljene in certificirane psihoterapevte, ki smo opravili dolgoleten proces izobraževanja po standardih Evropske zveze za psihoterapijo (EAP) ali njen ekvivalent. Zbornica bi prevzela odgovornost glede podeljevanja licenc, vodenja registra psihoterapevtov in supervizorjev za psihoterapijo ter nadzor nad strokovnim in etičnim izvajanjem psihoterapevtskih storitev. Zagotovo bi to razjasnilo marsikatero prevpraševanje, kdo deluje kot varen in etičen psihoterapevt oz. psihoterapevtka, ki se pogosto poraja v ljudeh, ko razmišljajo, kam po pomoč.

Letošnji Kongres SKZP z naslovom Partnerska in skupinska psihoterapija je tako priložnost za utrjevanje vloge psihoterapije na področju duševnega zdravja v Sloveniji. Poudariti želimo tudi preventivno vlogo psihoterapije. Ker partnerski odnosi in družina v najširšem pomenu besede temeljno zaznamujejo osebnost vsakega posameznika od najzgodnejših začetkov življenja, je ozaveščanje in izboljšanje kakovosti teh odnosov izrednega pomena. Na njihovih temeljih bo posameznik bolj ali manj nezavedno sklepal kasnejše odločitve in si oblikoval svoj življenjski prostor. Psihoterapija skupine pa poudarja pomembnost dialoga in poliloga za nadaljnji razvoj skupnosti in je tako dragocen prispevek k izboljšanju družbenih odnosov, kulture bivanja in delovanja celotne družbe. Pogosto se tudi psihoterapevti sami tega premalo zavedamo.

Vabljeni, da se udeležite našega skupnega strokovnega dogodka in s svojo prisotnostjo prispevate k spremembi, za katero si prizadevamo. Poleg odličnih strokovnih prispevkov, ki nam bodo v pomoč pri našem delu s klienti, bomo ozaveščali tudi pomen skupnosti, ki si prizadeva za zakonsko ureditev svojega področja.

Lep pozdrav do srečanja na Rogli!

Dr. Romana Kress,
predsednica SKZP

Program

Program kongresa s podrobnimi opisi predavanj, delavnic …

Delavnice

Urnik delavnic s podrobnimi opisi delavnic ter njihovih izvajalcev.

Kotizacija

Več informacij o kotizacijah in načinu plačila.

Prijava

Spletni obrazec za prijavo na kongres.

Kontakt

Imate vprašanje ali bi si želeli več informacij? Pišite nam na info@skzp.org ali pokličite na tel. št. 041 572 443.