Vabilo predsednice programskega odbora SKZP k aktivni udeležbi

Srčno vas vabim, da leto 2024 posvetimo otrokom in mladostnikom. Drugi Kongres Slovenske krovne zveze za psihoterapijo sooblikujmo z vso našo odgovornostjo do najranljivejše generacije. Zavedamo se, da je to področje v Sloveniji zanemarjeno in strokovno slabo razvito ter prešibko psihoterapevtsko pokrito. Vabim vas, da sooblikujete kongres z vašo aktivno udeležbo in preko delavnic predstavite svoje strokovno delo.

Kot predsednica tako programskega odbora 2. Kongresa SKZP in kot predsednica naše krovne organizacije za psihoterapijo čutim, da moramo področje psihoterapije otrok in mladostnikov postaviti v višje strokovne in etične okvire. S tem sejem idejo o vsakoletnem simpoziju, da ne zanemarimo spodbujanja razvoja psihoterapije otrok in mladostnikov. Naj bo ta kongres otvoritev našega nadaljnjega dela.

Znanost nam je že ponudila vedenja, kaj človek potrebuje za svoj zdrav razvoj, zato je naša naloga na tem mestu raziskovati, kako sooblikovati okolje, kjer otroci dobijo, kar potrebujejo.

Če smo lansko leto govorili o približevanju in oddaljevanju v partnerski zvezi in o kreiranju skupnosti, bomo letos raziskovali ta ples na drugih odnosnih ravneh. Med odraslim in otrokom, odraslim in mladostnikom, v vrstniški skupini, v odnosu med sorojenci, med mlajšimi in starejšimi otroki ter mladostniki, med otrokom in igračo, živaljo ali rastlino …

Razmišljajmo, v kakšen svet so (ne)povabljeni živeti otroci in mladostniki? Nagovarjam vas, da razmišljamo o življenjskem okolju v maternici in izven nje – v družini, instituciji, v naravi in mestu, v virtualnem in realnem svetu. Začutimo utrip otroškega srca vpetega v svet vrstnikov, odraslih in v razkrajajočo se skupnost. Razmišljajmo o notranjem svetu otroka in mladostnika. Kako nas odrasle vabijo vanj ali pa nas odrivajo stran in zakaj?

Vabljeni, da predstavite, kako delate z okoljem otroka in mladostnika – z družino, vrtcem, šolo, klubom, zdravstvenimi institucijami, centri za socialno delo … Kakšne izkušnje imate s timskim delom? Delate samo z otrokom ali mladostnikom ali v obravnavo vključujete tudi okolje?

Vabljeni, da v obliki delavnic ponudite strukturo prvega stika in nadaljnjega kreiranja terapevtskega plana z otrokom in z mladostnikom. Kakšne so podobnosti in kakšne so razlike pri dobrodošlici v odnosu s terapevtom, ko sprejemamo otroka, mladostnika ali odraslega?

Vabljeni, da podelite, kako nagovarjate in raziskujete otroški in mladostniški svet. Dobrodošle so kreativne tehnike in metode vaših psihoterapevtskih modalitet.

Zanimive bi bile predstavitve primerov dela, ki so vezane na različne simptomatike: samopoškodovanje, samomorilnost, OKM, psihosomatske motnje, depresivnost, anksioznost, različne vrste odvisnosti, motnje hranjenja, motnjo pozornosti … Kakšne »prilagojene, potlačene, odrezane ali prepovedane« zgodbe izražajo te simptomatike? Kako psihoterapevt odgovarja nanje tudi preko vključevanja ostalih institucij in obravnav? Kdaj, kako in zakaj?

Dotaknimo pa se tudi ran odraslih, našega manjka, naših zastojev in naše nemoči, zaradi katerih ne zmoremo ustrezno sooblikovati ustreznega doma za mlade duše. Naj bo kongres tudi priložnost za oblikovanje zdravega prostora za otroka v odraslih.

In nenazadnje razmišljajmo, kako se zavrtimo odrasli z našimi notranji deli in kam usmerjamo svoje korake ob otroku ali mladostniku? Lahko raziskujemo, kako so čutenja in vedenja otrok in mladostnikov sprožilci naših notranjih delov. Kako psihoterapevti poskrbimo zase pri delu z otroki in mladostniki?

Število otrok in mladostnikov, ki potrebujejo psihoterapevtsko pomoč, se hitro veča. Naša odgovornost je, da odgovorimo na te potrebe in razmišljamo, kakšna je vloga psihoterapevta pro so-kreiranju zdravega okolja.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo, ker boste naš kogres in s tem bolj prijazno okolje za naše otroke in mladostnike, oblikovali skupaj z mano, nami.

Ksenja Kos, univ. dipl. ped. in prof. soc., transakcijsko analitična psihoterapevtka, predsednica Programskega odbora 2. Kongresa SKZP, predsednica Slovenske krovne zveze za psihoterapijo

 

Izvajalke_ce delavnic in drugih prispevkov prosimo, da pošljete izpolnjeno prijavnico in zahtevane materiale za aktivno udeležbo na e-naslov kongres@skzp.org.

Prijavo pošljite do 4. februarja 2024.

Delavnice in druge prispevke bo izbral Programski odbor 2. Kongresa SKZP, ki ga je imenoval Strokovni svet SKZP. Programski odbor lahko prispevek odobri, zavrne ali predlaga dopolnitev.

Podrobnejše informacije o kriterijih za pripravo prispevka ter prijavnico za aktivno udeležbo dobite na zgornjih povezavah.

Program

Program kongresa s podrobnimi opisi predavanj, delavnic …

Delavnice

Urnik delavnic s podrobnimi opisi delavnic ter njihovih izvajalcev.

Kotizacija

Več informacij o kotizacijah in načinu plačila.

Lokacija

Več o lokaciji kongresa ter o namestitvah.

Kontakt

Imate vprašanje ali bi si želeli več informacij? Pišite nam na info@skzp.org ali pokličite na telefonsko številko 041 572 443.

Z nami se lahko povežete tudi preko naših socialnih omrežij: